temperatura 23°C
smer vetra V
hitrost 0.8m/s

Proračun

PRORAČUNSKO LETO 2015

SPREJETI PRORAČUN 2015.pdf

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-0522/odlok-o-proracunu-obcine-komen-za-leto-2015

REBALANS-1 2015.pdf

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-1791/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-komen-za-leto-2015

REBALANS-2 2015.pdf

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2859/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-komen-za-leto-2015

ZAKLJUČNI RAČUN 2015.pdf

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1471/zakljucni-racun-proracuna-obcine-komen-za-leto-2015

 

PRORAČUNSKO LETO 2016

SPREJETI PRORAČUN 2016.pdf

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0062/odlok-o-proracunu-obcine-komen-za-leto-2016

REBALANS-1 2016.pdf

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1750/odlok-o-rebalansu-1-proracuna-obcine-komen-za-leto-2016

REBALANS-2 2016.pdf

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3270/odlok-o-rebalansu-2-proracuna-obcine-komen-za-leto-2016

ZAKLJUČNI RAČUN 2016.pdf

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1228/zakljucni-racun-proracuna-obcine-komen-za-leto-2016

 

PRORAČUNSKO LETO 2017

SPREJETI PRORAČUN 2017.pdf

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3827/odlok-o-proracunu-obcine-komen-za-leto-2017

REBALANS-1 2017.pdf

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2542/odlok-o-rebalansu-1-proracuna-obcine-komen-za-leto-2017

 ZAKLJUČNI RAČUN 2017.pdf

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1955/zakljucni-racun-proracuna-obcine-komen-za-leto-2017

 

PRORAČUNSKO LETO 2018

SPREJETI PRORAČUN 2018.pdf

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3753/odlok-o-proracunu-obcine-komen-za-leto-2018

REBALANS-1 2018.pdf

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1871/odlok-o-rebalansu-1-proracuna-obcine-komen-za-leto-2018

natisni