temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 5.6m/s

Lokalne volitve

Občinska volilna komisija Občine Komen (Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, Uradni list RS št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021):

  • predsednica Mojca Švara Buda,
  • namestnik Marino Pangos,
  • članica Tanja Marc,
  • namestnik Marko Zega,
  • član Egon Prelec,
  • namestnik Robert Rodman,
  • članica Ester Tomažinčič,
  • namestnik Klemen Dokić.

Mandat občinske volilne komisije prične z dnem 1. 7. 2021 in traja 4 leta.

Tajnik OVK je mag. Andreja Štok (andreja.stok@komen.si, gsm: 031 675 464).

 

Zakonodaja:

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o volitvah v državni zbor

Zakon o volilni in referendumski kampanji

Zakon o evidenci volilne pravice

Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Komen

 

Koristne povezave:

Državna volilna komisija

Register političnih strank

Volivci in evidenca volilne pravice (spletna stran MNZ)

O volilni in referendumski kampanji (spletna stran MJU)

Ajpes (oddaja poročil o volilni in referendumski kampanji)

Slovensko ogrodje kvalifikacij

 

OBVESTILA V ZVEZI Z IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV 2022 V OBČINI KOMEN:

  

(objava z dne 21. 7. 2022): Razpisane redne volitve v občinske sveta in redne volitve županov

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič je razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. (Povezava)

Redne volitve bodo v nedeljo, 20. novembra. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in Državna volilna komisija.

 

 

VOLILNA KAMPANJA

Volilno kampanjo za lokalne volitve ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK). Za volilno kampanjo se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, zlasti pa propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi (predvolilni shodi) z volilno kampanjo. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Volilno kampanjo lahko organizira sam kandidat ali kandidatka, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.

Volilna kampanja v medijih

Občina Komen je izdajatelj občinskega glasila Burja, ki izhaja 4-krat letno (marca, junija, septembra in decembra). V skladu s 6. členom ZVRK bo občina najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na lokalnih volitvah določila in objavila pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. Posebna izdaja občinskega glasila Burja bo izšla najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 5. 11. 2022).

Plakatiranje

Občina Komen bo v skladu z 8. členom ZVRK najkasneje 60 dni pred dnem objavila pogoje za nameščanje plakatov za volilno kampanjo za lokalne volitve 2022. Občina bo zagotavljala brezplačna plakatna mesta, poleg tega bodo organizatorji lahko nameščali montažne A-panoje na posameznih mestih na območju občine.

Obvestilo o izžrebanih plakatnih mestih bo Občina Komen objavila na spletni strani www.komen.si.

Financiranje volilne kampanje

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja oziroma preden opravi prvo finančno transakcijo namenjeno volilni kampanji, odpreti transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«. Transakcijski račun mora organizator volilne kampanje zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja.

Kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti so hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni sporočiti občinski volilni komisiji podatke o organizatorju volilne kampanje. (2. odstavek 17. člena ZVRK), občinska volilna komisija podatke o organizatorju volilne kampanje posreduje računskemu sodišču.

Občinski svet Občine Komen je s sklepom št. 032-6/2022-11 dne 30. 3. 2022 določil višino delne povrnitve stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Komen.

 30.3.2022 SKLEP OS - DELNA POVRNITEV STROSKOV VOLILNE KAMPANJE.pdf

 

 

 natisni