temperatura 20°C
smer vetra JZ
hitrost 5.1m/s

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva: dr. Marko Korošic

Tajništvo: Mirjana Bomeštar

Redarji: Tamara Ozbič, Gregor Gogič, Sašo Udovič, Natalija Margon Zdauc

 

Kontaktni podatki, poslovni čas in uradne ure:

Naslov: Partizanska 4, p.p. 126, 6210 Sežana  

Medobčinski inšpektorat in redarstvo deluje na naslovu Partizanska 82, 6210 Sežana (v prostorih nekdanje Iskre).  

Tel.: (05) 7310 141

Faks: (05) 7310 146

e-pošta: soou@sezana.si

Poslovni čas: vsak dan od 8. do 15. ure

Uradne ure: ponedeljek, sreda, petek: od 8. do 10. ure

Uradne ure po telefonu (05 7310 141) in po e-pošti zagotavlja MIR vsak dan, ves poslovni čas.

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva, komunalnega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na posamezna področja nadzora.  

V skladu z Dogovorom o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih, ki so ga župani sprejeli aprila 2008, so naloge vodje na področju komunalnega in inšpekcijskega nadzorstva naslednje:

 • vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in drugimi predpisi,
 • nudenje pravne in strokovne pomoči,
 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad ločenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki,
 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad javno snago,
 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad spoštovanjem odlokov o občinskih taksah,
 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstvo nad predpisi, ki urejajo zunanji videz mest, vzdrževanje zelenih površin ter okolice zgradb,
 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad odloki o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad odloki, ki urejajo javni red in mir v občinah,
 • izvajanje nadzora nad spoštovanjem odlokov o občinskih cestah, določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste in ureditvi cestnega prometa z vzdrževanjem cest in zimsko službo,
 • izvajanje nadzora nad urejanjem prometa v občini,
 • opravljanje drugih nalog in opravil po nalogu županov občin.

  

Naloge Medobčinskega inšpektorata in redarstva na področju občinskega redarstva so:  

 • izvajanje nadzora na terenu iz področja Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru ter nad sprejetimi občinskimi odloki,
 • evidentiranje opaženih nepravilnosti na terenu,
 • evidentiranje prekrškov na terenu,
 • izvajanje nadzora nad mirujočim prometom,
 • odgovarjanje za zakonitost in pravilnost postopkov s svojega delovnega področja,
 • pripravljanje predlogov za izboljšanje razmer na terenu,
 • nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih,
 • varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine,
 • vzdrževanje javnega reda in miru,
 • opravljanje drugih nalog in opravil po nalogu županov občin.

 

Prijavo Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu lahko podate na spodnjem obrazcu:

MIR Poslovni čas in uradne ure 2018.pdf

Delovno področje MIR-a.doc

OBRAZEC_Prijava.doc

OBRAZEC_MIR _VLOGA_ZSV_UGOVOR.doc

   

natisni